Hoppende bold fysik

Hoppende Bold

Microsoft Word – Hoppende Bold

4/4 2008. Fysik rapport: Rysensteen 2.y. Hoppende Bold. Side 1 af 5. Hoppende Bold. Emne: Mekanisk-, kinetisk- og potentiel energi.

Hoppende bold – Rapport i fysik – Studienet.dk

Fysikrapporten handler om en hoppende bold, som vi måler på. Formål: Vi vil med eksperimentet undersøge hvordan en bold hopper. Vi måler dens acceleration og …

Fysikrapporten handler om en hoppende bold, som vi måler på. Formål: Vi vil med eksperimentet undersøge hvordan en bold hopper. Vi måler dens accelerati…

En hoppende bold | Analyse 10 i karakter – Inspo.dk

En hoppende bold | Analyse 10 i karakter

Teori En bold der løftes op i luften tilføres potentiel energi … En hoppende bold | Analyse. Fysik; Uddannelse: STX; Karakter: 10 tal; Ord: 1284.

Formål At undersøge udviklingen af den kinetiske, den potentielle og den mekaniske energi for en hoppende bold. Teori En bold der løftes op i luften tilføres potentiel energi (beliggenhedsenergi) idet den hæves over jorden, når bolden slippes omdannes denne energi til Kinetisk energi (bevægelsesenergi) under faldet. Mængden af mekanisk energi i forsøget, beregnes som summen af de to første energiformer. Alle tre energiformer har SI-enheden Joule. Mængden af potentiel energi afhænger af boldens højde over gulvet, og dens kinetiske energi afhænger af dens hastighed. Hvis boldens starthøjde øges, bliver den potentielle energi forøget hvilket medfører at boldens hastighed også stiger til den enten når sin maksimale fart eller den rammer gulvet. Opnår bolden sin topfart, vil den kinetiske energi også være på sit højeste, da den kinetiske energi øges når hastigheden af genstanden stiger. De forskellige tilstandsformer kan opskrives med følgene formler: Potentiel energi: Epot = m * g * h Hvor m er legemets masse målt i kilogram, g er gravitation, og h er højden legemet hæves til i meter. Massen af legemet er konstant og det samme er tyngdekraften som har en værdi på ca. 9.81 g (gravitations-kraft). Den potentielle energi forøges jo højere den hæves, hvorfor højden er en vigtig variabel i beregningerne. — Den behandlede datatabel indeholder yderligere tre koloner med beregninger af boldens kinetiske, potentielle og mekaniske energiniveau i forskellige frames (rammer). I den første kolonne startede jeg med at skrive Ekin formlen (½ masse * v2). Den før ubekendte variabel, v2, var nu blevet beregnet i vores rådata tabel, under kolonnen Y velocity (m/s). Sammen med boldens noterede masse (300g) havde jeg nu formlen: ½ * 0,3 kg * Y velocity (m/s). Denne formel udregner boldens kinetiske energi mængde, fra den forlader sin startposition til dens endelige slutposition.

Den hoppende bold – fysikrapport – Studocu

fysikrapport laila 2x den hoppende bold indledning en bold der hopper er et eksempel på en relativt simpel bevægelse. … Opgaver til solsystemet i Fysik C.

Videoanalyse af kinetisk, potentiel og mekanisk energi af en …

Den hoppende bold med LabPro

Formål. Formålet med forsøget er at undersøge bevægelse af en hoppende bold, bestemme tyngdeaccelerationen og beregne det mekaniske energitab ved boldens stød …

Den hoppende bold – Fysik – YouTube

God kemi C – LRU.dk

a) Hvor højt hopper en bold? Lad bolden falde fra forskellige højder, og mål i hvert tilfælde hoppehøjden. I kan fx gøre det ved at ændre højden på skabet fra …

Den hoppende bold med LabPro – datalyse.dk

Energiomdannelse i hoppende bold – Fysik – Opgaver.com

7. mar. 2017 — Omhandler om mekanisk energi og tabet af dette i basketboldens hop. Uddrag fra opgaven. Energiomdannelse i hoppende bold Fysik 0-B Kvuc Hold: …

Her kan du downloade Fysik-opgaven Energiomdannelse i hoppende bold og tusindvis af andre opgaver helt gratis! Beskrivelse: Rapporten hører til energi og energiomdannelse. Omhandler om mekanisk energi og tabet af dette i basketboldens hop. Opgaven er i PDF-format og fylder 9 sider.

Projekt 2.7 Den hoppende bold – Leg med uendelighed – Praxis

Hoppende bold energi rapport – Fysik – Opgaver.com

16. jan. 2014 — Her kan du downloade Fysik-opgaven Hoppende bold energi rapport og tusindvis af andre opgaver helt gratis! Beskrivelse: Rapport om kinetisk …

Her kan du downloade Fysik-opgaven Hoppende bold energi rapport og tusindvis af andre opgaver helt gratis! Beskrivelse: Rapport om kinetisk energi ved en hoppende bold, som bliver overført til potentiel energi(dvs. mekanisk energi) Opgaven er i PDF-format og fylder 5 sider.

Keywords: hoppende bold fysik